Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamácie


Na za─Źiatku sa chceme ve─żmi ├║primne ospravedlni┼ą, pokia─ż ste od n├ís dostali po┼íkoden├Ż, alebo nekompletn├Ż tovar. V takomto pr├şpade nev├íhajte a vypl┼łte kontaktn├Ż formul├ír, kde n├ím pros├şm podrobne op├ş┼íte ─Źo sa stalo s produktom, ─Źo a ak├í ─Źas┼ą je po┼íkoden├í (opis jednotliv├Żch ─Źast├ş pod─ża prilo┼żeného n├ívodu) a prilo┼żte fotky po┼íkoden├Żch ─Źast├ş (1 fotka nem├┤┼że by┼ą v├Ą─Ź┼íia ako 2MB). Po nahl├ísen├ş reklam├ície dostanete potvrdzuj├║ci email. Osoby, ktoré maj├║ na staros┼ą reklam├ície, sa ihne─Ć po doru─Źen├ş spr├ívy za─Źn├║ zaobera┼ą dan├Żm problémom. Pros├şme V├ís o zachovanie kore┼ípondencie, budeme V├ís kontaktova┼ą o vyjadren├ş v├Żrobcu.

Reklama─Źn├Ż formul├ír 

VII.Reklama─Źn├Ż poriadok (zodpovednos┼ą za vady, reklam├ície)

Kupuj├║ci je povinn├Ż skontrolova┼ą z├ísielku, teda tovar ako aj jeho obal ihne─Ć po doru─Źen├ş v pr├ştomnosti z├ístupcu pred├ívaj├║ceho. V pr├şpade zistenia existencie vady tovaru je z├ístupca pred├ívaj├║ceho povinn├Ż umo┼żni┼ą kupuj├║cemu vyhotovi┼ą z├íznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého spr├ívnos┼ą potvrd├ş z├ístupca pred├ívaj├║ceho. Na z├íklade takto vyhotoveného z├íznamu doru─Źeného pred├ívaj├║cemu m├┤┼że n├ísledne kupuj├║ci odmietnu┼ą prevzia┼ą dodan├Ż tovar s vadou, alebo potvrdi┼ą doru─Źenie tovaru s vadou a n├ísledne v zmysle reklama─Źn├Żch podmienok uplatni┼ą reklam├íciu v├íd tovaru u pred├ívaj├║ceho. V pr├şpade, ak kupuj├║ci odmietne prevzia┼ą dodan├Ż tovar s vadou, v┼íetky ├║─Źelne vynalo┼żené n├íklady na vr├ítenie tovaru pred├ívaj├║cemu zn├í┼ía pred├ívaj├║ci. O takejto situ├ícii n├ís pros├şm okam┼żite informujte emailom na [email protected], alebo na telef├│nnom ─Ź├şsle +421233418621.

Nezabudnite si tie┼ż skontrolova┼ą po─Źet balen├ş a tento po─Źet zap├ş┼íte do prepravného listu, ktor├Ż podpisujete pri preberan├ş z├ísielky. Toto je nevyhnutné pre pr├şpad, ak by nebola dodan├í niektor├í s├║─Źas┼ą celku.

 

7.1. Ak ide o vadu tovaru, ktor├║ mo┼żno odstr├íni┼ą, m├í kupuj├║ci pr├ívo, aby bola bezplatne, v─Źas a riadne odstr├ínen├í. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż vadu bez zbyto─Źného odkladu odstr├íni┼ą.
7.2. Kupuj├║ci m├┤┼że namiesto odstr├ínenia vady po┼żadova┼ą v├Żmenu tovaru, alebo ak sa vada t├Żka len s├║─Źasti tovaru, v├Żmenu s├║─Źasti, ak t├Żm pred├ívaj├║cemu nevznikn├║ neprimerané n├íklady vzh─żadom na cenu tovaru alebo z├íva┼żnos┼ą vady.
7.3. Pred├ívaj├║ci m├┤┼że v┼żdy namiesto odstr├ínenia vady vymeni┼ą vadn├Ż tovar za bezvadn├Ż, ak to kupuj├║cemu nesp├┤sob├ş z├íva┼żné ┼ąa┼żkosti.
7.4. Ak ide o vadu tovaru, ktor├║ nemo┼żno odstr├íni┼ą a ktor├í br├íni tomu, aby sa tovaru mohol riadne u┼ż├şva┼ą ako vec bez vady, m├í kupuj├║ci pr├ívo na v├Żmenu tovaru alebo m├í pr├ívo od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą. Tie isté pr├íva prisl├║chaj├║ kupuj├║cemu, ak ide s├şce o odstr├ínite─żné vady, ak v┼íak kupuj├║ci nem├┤┼że pre op├Ątovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre v├Ą─Ź┼í├ş po─Źet v├íd tovar riadne u┼ż├şva┼ą.
7.5. Ak ide o iné neodstr├ínite─żné vady, m├í kupuj├║ci pr├ívo na primeran├║ z─żavu z ceny tovaru.
7.6. Pred├ívaj├║ci pou─Źil kupuj├║ceho o jeho pr├ívach, ktoré mu vypl├Żvaj├║ z ust. ┬ž 622 Ob─Źianskeho z├íkonn├şka (bod 7.1. a┼ż 7.3. t├Żchto obchodn├Żch a reklama─Źn├Żch podmienok) a pr├ívach, ktoré mu vypl├Żvaj├║ z ust. ┬ž 623 Ob─Źianskeho z├íkonn├şka (bod 7.4. a┼ż 7.5. t├Żchto obchodn├Żch a reklama─Źn├Żch podmienok) tak, ┼że umiestnil tieto obchodné a reklama─Źné podmienky na pr├şslu┼ínej podstr├ínke elektronického obchodu pred├ívaj├║ceho a kupuj├║ci mal mo┼żnos┼ą si ich pre─Ź├şta┼ą v ─Źase pred odoslan├şm objedn├ívky.
7.7. Pred├ívaj├║ci zodpoved├í za vady tovaru v zmysle platn├Żch predpisov SR a kupuj├║ci je povinn├Ż reklam├íciu uplatni┼ą u pred├ívaj├║ceho alebo u ur─Źenej osoby. Inform├ície o ur─Źen├Żch osob├ích a servisn├Żch miestach pre z├íru─Źn├Ż a poz├íru─Źn├Ż servis s├║ uvedené na zadnej strane z├íru─Źného listu alebo ich poskytne pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu na po┼żiadanie telefonicky alebo prostredn├şctvom e-mailu.
7.8. Na vybavovanie reklam├íci├ş sa vz┼ąahuje platn├Ż reklama─Źn├Ż poriadok pred├ívaj├║ceho, teda ─Źl. 7 t├Żchto obchodn├Żch a reklama─Źn├Żch podmienok. Kupuj├║ci bol riadne obozn├ímen├Ż s reklama─Źn├Żm poriadkom a informovan├Ż o podmienkach a sp├┤sobe reklam├ície tovaru vr├ítane ├║dajov o tom, kde mo┼żno reklam├íciu uplatni┼ą, a o vykon├ívan├ş z├íru─Źn├Żch opr├ív v s├║lade s ust. ┬ž 18 ods. 1 z├íkona ─Ź. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebite─ża a o zmene z├íkona Slovenskej n├írodnej rady ─Ź. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znen├ş neskor┼í├şch predpisov (─Ćalej len "Z├íkon") v ─Źase pred uzavret├şm k├║pnej zmluvy tak, ┼że umiestnil tieto obchodné a reklama─Źné podmienky na pr├şslu┼ínej podstr├ínke elektronického obchodu pred├ívaj├║ceho a kupuj├║ci mal mo┼żnos┼ą si v ─Źase pred odoslan├şm objedn├ívky pre─Ź├şta┼ą ich.
7.9. Reklama─Źn├Ż poriadok sa vz┼ąahuje na tovar zak├║pen├Ż kupuj├║cim od pred├ívaj├║ceho vo forme elektronického obchodu na internetovej str├ínke elektronického obchodu pred├ívaj├║ceho.
7.10. Kupuj├║ci m├í pr├ívo uplatni┼ą si u pred├ívaj├║ceho zodpovednos┼ą za vadu tovaru t├Żkaj├║cu sa len tovaru, ktor├Ż vykazuje vady, za ktoré zodpoved├í v├Żrobca, dod├ívate─ż alebo pred├ívaj├║ci, vz┼ąahuje sa na┼ł z├íruka a bol zak├║pen├Ż u pred├ívaj├║ceho.
7.11. Ak tovar vykazuje vady, kupuj├║ci m├í pr├ívo uplatni┼ą reklam├íciu v prev├ídzkarni pred├ívaj├║ceho v s├║lade s ust. ┬ž 18 ods. 2 Z├íkona tak, ┼że doru─Ź├ş tovar do prev├ídzkarne pred├ívaj├║ceho a doru─Ź├ş pred├ívaj├║cemu prejav v├┤le kupuj├║ceho uplatni┼ą si svoje pr├ívo pod─ża bodov 7.1. a┼ż 7.5. t├Żchto obchodn├Żch a reklama─Źn├Żch podmienok (─Ćalej len "Ozn├ímenie o uplatnen├ş reklam├ície") vo forme vyplneného formul├íra na uplatnenie reklam├ície, ktor├Ż V├ím po┼íleme na vy┼żiadanie na Vami uveden├║ emailov├║ adresu. Pred├ívaj├║ci odpor├║─Źa tovar pri jeho zasielan├ş na reklam├íciu poisti┼ą. Z├ísielky na dobierku pred├ívaj├║ci nepreber├í. Kupuj├║ci je povinn├Ż v Ozn├ímen├ş o uplatnen├ş reklam├ície pravdivo uvies┼ą v┼íetky po┼żadované inform├ície, najm├Ą presne ozna─Źi┼ą druh a rozsah vady tovaru; kupuj├║ci z├írove┼ł uvedie, ktoré zo svojich pr├ív vypl├Żvaj├║cich z ust. ┬ž 622 a 633 Ob─Źianskeho z├íkonn├şka uplat┼łuje. Kupuj├║ci m├í pr├ívo uplatni┼ą reklam├íciu aj u osoby opr├ívnenej v├Żrobcom tovaru na vykon├ívanie z├íru─Źn├Żch opr├ív (─Ćalej len "ur─Źen├í osoba"). Zoznam ur─Źen├Żch os├┤b je uveden├Ż v z├íru─Źnom liste alebo ho kupuj├║cemu za┼íle na jeho ┼żiados┼ą pred├ívaj├║ci.
7.12. Reklama─Źné konanie t├Żkaj├║ce sa tovaru, ktor├Ż sa d├í doru─Źi┼ą pred├ívaj├║cemu za─Ź├şna d┼łom, kedy s├║ splnené kumulat├şvne v┼íetky nasleduj├║ce podmienky:

 • a) doru─Źenie Ozn├ímenia o uplatnen├ş reklam├ície pred├ívaj├║cemu,
 • b) doru─Źenie reklamovaného tovaru od kupuj├║ceho pred├ívaj├║cemu alebo ur─Źenej osobe, alebo doru─Źenie fotodokument├ície, ak pred├ívaj├║ci potvrd├ş, ┼że tak├íto fotodokument├ícia je na za─Źatie reklama─Źného konania dosta─Źuj├║ca

7.13. Ak je predmetom reklam├ície tovar, ktor├Ż sa ned├í objekt├şvne doru─Źi┼ą pred├ívaj├║cemu alebo ktor├Ż je pevne zabudovan├Ż, kupuj├║ci je okrem splnenia podmienok pod─ża bodov 7.12 p├şsm. a) t├Żchto reklama─Źn├Żch a obchodn├Żch podmienok povinn├Ż poskytn├║┼ą v┼íetku potrebn├║ s├║─Źinnos┼ą na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru pred├ívaj├║cim alebo tre┼ąou osobou ur─Źenou pred├ívaj├║cim. Reklama─Źné konanie t├Żkaj├║ce sa tovaru, ktor├Ż sa ned├í objekt├şvne doru─Źi┼ą pred├ívaj├║cemu alebo ktor├Ż je pevne zabudovan├Ż za─Ź├şna d┼łom, kedy bola vykonan├í obhliadka tovaru pod─ża prvej vety. Ak v┼íak pred├ívaj├║ci alebo n├şm ur─Źen├í tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej s├║─Źinnosti zo strany kupuj├║ceho nezabezpe─Ź├ş vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najnesk├┤r v┼íak do 10 dn├ş od doru─Źenia Ozn├ímenia o uplatnen├ş reklam├ície pred├ívaj├║cemu, reklama─Źné konanie za─Ź├şna d┼łom doru─Źenia Ozn├ímenia o uplatnen├ş reklam├ície pred├ívaj├║cemu.
7.14. Pred├ívaj├║ci alebo ur─Źen├í osoba vyd├í kupuj├║cemu potvrdenie o uplatnen├ş reklam├ície tovaru vo vhodnej forme zvolenej pred├ívaj├║cim, napr. vo forme mailu alebo v p├şsomnej podobe. Ak je reklam├ícia uplatnen├í prostredn├şctvom prostriedkov dia─żkovej komunik├ície, pred├ívaj├║ci je povinn├Ż potvrdenie o uplatnen├ş reklam├ície doru─Źi┼ą kupuj├║cemu ihne─Ć; ak nie je mo┼żné potvrdenie doru─Źi┼ą ihne─Ć, mus├ş sa doru─Źi┼ą bez zbyto─Źného odkladu, najnesk├┤r v┼íak spolu s dokladom o vybaven├ş reklam├ície; potvrdenie o uplatnen├ş reklam├ície sa nemus├ş doru─Źova┼ą, ak kupuj├║ci m├í mo┼żnos┼ą preuk├íza┼ą uplatnenie reklam├ície in├Żm sp├┤sobom.
7.15. Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż rozhodn├║┼ą sa, ktoré zo svojich pr├ív v zmysle ust. ┬ž 622 a ust. ┬ž 623 Ob─Źianskeho z├íkonn├şka uplat┼łuje a z├írove┼ł je povinn├Ż bezodkladne inform├íciu o svojom rozhodnut├ş doru─Źi┼ą pred├ívaj├║cemu. Na z├íklade rozhodnutia kupuj├║ceho, ktoré zo svojich pr├ív v zmysle ust. ┬ž 622 a ust. ┬ž 623 Ob─Źianskeho z├íkonn├şka uplat┼łuje je pred├ívaj├║ci alebo ur─Źen├í osoba povinn├í ur─Źi┼ą sp├┤sob vybavenia reklam├ície pod─ża ust. ┬ž 2 p├şsm. m) Z├íkona ihne─Ć, v zlo┼żitej┼í├şch pr├şpadoch do 3 dn├ş od za─Źiatku reklama─Źného konania, v od├┤vodnen├Żch pr├şpadoch, najm├Ą ak sa vy┼żaduje zlo┼żité technické zhodnotenie stavu tovaru najnesk├┤r do 30 dn├ş odo d┼ła za─Źiatku reklama─Źného konania. Po ur─Źen├ş sp├┤sobu vybavenia reklam├ície pred├ívaj├║ci alebo ur─Źen├í osoba reklam├íciu vybav├ş ihne─Ć, v od├┤vodnen├Żch pr├şpadoch mo┼żno reklam├íciu vybavi┼ą aj nesk├┤r. Vybavenie reklam├ície v┼íak nesmie trva┼ą dlh┼íie ako 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. Po m├írnom uplynut├ş lehoty na vybavenie reklam├ície m├í spotrebite─ż pr├ívo od zmluvy odst├║pi┼ą, alebo m├í pr├ívo na v├Żmenu tovaru za nov├Ż tovar.
7.16. Z├íruka sa nevz┼ąahuje na vady, na ktoré bol v ─Źase uzatv├írania zmluvy upozornen├Ż, alebo o ktor├Żch musel s prihliadnut├şm k okolnostiam pri uzatv├íran├ş zmluvy vedie┼ą.
7.17. Pred├ívaj├║ci m├┤┼że v┼żdy namiesto odstr├ínenia vady vymeni┼ą vadn├║ vec za bezvadn├║, ak to kupuj├║cemu nesp├┤sob├ş z├íva┼żné ┼ąa┼żkosti.
7.18. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 • a) ak z├ísielka nie je kompletn├í, resp. ak ide o zjavn├║ vadu, ktor├║ kupuj├║ci mohol zisti┼ą kontrolou z├ísielky pri doru─Źen├ş tovaru a ktor├║ bezodkladne neozn├ímil z├ístupcovi pred├ívaj├║ceho v s├║lade s bodom 7.8 t├Żchto reklama─Źn├Żch a obchodn├Żch podmienok, neskor┼íie reklam├ície tohto druhu bude mo┼żné uzna┼ą, len ak kupuj├║ci preuk├í┼że, ┼że reklamované vady mal tovar u┼ż v ─Źase jeho prevzatia kupuj├║cim.
 • b) ak kupuj├║ci neuplatnil svoje pr├ívo, t├Żkaj├║ce sa zodpovednosti pred├ívaj├║ceho za vadu tovaru do konca z├íru─Źnej doby tovaru,
 • c) ak je vadou tovaru mechanické po┼íkodenie tovaru sp├┤sobené kupuj├║cim,
 • d) ak vada tovaru vznikla pou┼ż├şvan├şm tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedaj├║ svojou intenzitou, vlhkos┼ąou, chemick├Żmi a mechanick├Żmi vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • e) ak vada tovaru vznikla neodborn├Żm zaobch├ídzan├şm, obsluhou, alebo zanedban├şm starostlivosti o tovar,
 • f) ak vada tovaru vznikla po┼íkoden├şm tovaru nadmern├Żm za┼ąa┼żovan├şm, alebo pou┼ż├şvan├şm v rozpore s podmienkami uveden├Żmi v dokument├ícii alebo v┼íeobecn├Żmi z├ísadami obvyklého pou┼ż├şvania tovaru,
 • g) ak vada tovaru vznikla po┼íkoden├şm tovaru neodvr├ítite─żn├Żmi a/alebo nepredv├şdate─żn├Żmi udalos┼ąami,
 • h) ak vada tovaru vznikla po┼íkoden├şm tovaru n├íhodnou skazou a n├íhodn├Żm zhor┼íen├şm,
 • i) ak vada tovaru vznikla neodborn├Żm z├ísahom, po┼íkoden├şm vodou, oh┼łom, statickou ─Źi atmosférickou elektrinou alebo in├Żm z├ísahom vy┼í┼íej moci,
 • j) ak vada tovaru vznikla z├ísahom do tovaru k tomu neopr├ívnenej osoby.

7.19. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż vybavi┼ą reklam├íciu a ukon─Źi┼ą reklama─Źné konanie jedn├Żm z nasleduj├║cich sp├┤sobov:
 • a) odovzdan├şm opraveného tovaru,
 • b) v├Żmenou tovaru,
 • c) vr├íten├şm k├║pnej ceny tovaru,
 • d) vyplaten├şm primeranej z─żavy z ceny tovaru,
 • e) p├şsomnou v├Żzvou na prevzatie pred├ívaj├║cim ur─Źeného plnenia,
 • f) od├┤vodnen├Żm zamietnut├şm reklam├ície tovaru.
7.20. Z├íru─Źn├í doba je 24 mesiacov odo d┼ła doru─Źenia tovaru, pokia─ż nie je pre konkrétne pr├şpady stanoven├í z├íru─Źn├í doba in├í.
7.21. Z├íru─Źn├í doba sa predl┼żuje o dobu, po ktor├║ kupuj├║ci nemohol pou┼ż├şva┼ą tovar z d├┤vodu z├íru─Źnej opravy tovaru.
7.22. Vybavenie reklam├ície sa vz┼ąahuje len na vady uvedené v Ozn├ímen├ş o uplatnen├ş reklam├ície a v potvrden├ş o uplatnen├ş reklam├ície tovaru pod─ża bodu 7.14. t├Żchto obchodn├Żch a reklama─Źn├Żch podmienkach.
7.23. Opr├ívnenie kupuj├║ceho na uplatnenie reklam├ície vady tovaru je po tom, ako vyu┼żil svoje pr├ívo a po┼żiadal pred├ívaj├║ceho o odstr├ínenie vady tovaru pod─ża bodu 7.1. t├Żchto obchodn├Żch a reklama─Źn├Żch podmienok skonzumované a bez oh─żadu na v├Żsledok reklam├ície u┼ż op├Ątovne nie je opr├ívnen├Ż pre t├║ ist├║ jedine─Źn├║ vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplat┼łova┼ą reklam├íciu opakovane.
7.24. Ustanovenia ─Źl. 7 t├Żchto obchodn├Żch a reklama─Źn├Żch podmienok v├Żslovne neplatia pre subjekty nesp─║┼łaj├║ce defin├şciu spotrebite─ża uveden├║ v ust. ┬ž 2 p├şsm. a) Z├íkona.
7.25. Z├íru─Źn├í doba za─Ź├şna plyn├║┼ą d┼łom prevzatia tovaru kupuj├║cim.

 


Vrátenie tovaru

 

VIII. Odst├║penie od zmluvy

8.1. Ak pred├ívaj├║ci nem├┤┼że splni┼ą svoje povinnosti vypl├Żvaj├║ce mu z k├║pnej zmluvy z d├┤vodu vypredania z├ísob, nedostupnosti tovaru, alebo ak v├Żrobca, dovozca alebo dod├ívate─ż tovaru dohodnutého v k├║pnej zmluve preru┼íil v├Żrobu alebo vykonal tak z├íva┼żné zmeny, ktoré znemo┼żnili realiz├íciu splnenia povinnost├ş pred├ívaj├║ceho vypl├Żvaj├║cich z k├║pnej zmluvy alebo z d├┤vodov vy┼í┼íej moci alebo ak ani pri vynalo┼żen├ş v┼íetkého ├║silia, ktoré mo┼żno od neho spravodlivo po┼żadova┼ą nie je schopn├Ż doda┼ą tovar z├íkazn├şkovi v lehote ur─Źenej t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami alebo v cene, ktor├í je uveden├í v objedn├ívke, pred├ívaj├║ci je povinn├Ż o tejto skuto─Źnosti okam┼żite informova┼ą kupuj├║ceho a z├írove┼ł je povinn├Ż pon├║knu┼ą kupuj├║cemu n├íhradné plnenie alebo mo┼żnos┼ą pre kupuj├║ceho odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy (stornova┼ą objedn├ívku). V pr├şpade, ak kupuj├║ci odst├║pi od k├║pnej zmluvy z d├┤vodov uveden├Żch v tomto bode t├Żchto reklama─Źn├Żch a obchodn├Żch podmienok, je pred├ívaj├║ci povinn├Ż vr├íti┼ą kupuj├║cemu u┼ż zaplaten├║ z├ílohu za tovar dohodnut├Ż v k├║pnej zmluve v lehote 14 dn├ş od ozn├ímenia o odst├║pen├ş od zmluvy prevodom na ├║─Źet ur─Źen├Ż kupuj├║cim.
8.2. Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy bez udania d├┤vodu v s├║lade s ust. ┬ž 7 a nasl. Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji na dia─żku (─Ćalej len "Z├íkon o ochrane spotrebite─ża pri predaji na dia─żku") v lehote 14 dn├ş od prevzatia tovaru, resp. odo d┼ła uzavretia zmluvy o poskytnut├ş slu┼żby alebo zmluvy o poskytovan├ş elektronického obsahu nedod├ívaného na hmotnom nosi─Źi, ak pred├ívaj├║ci v─Źas a riadne splnil informa─Źné povinnosti pod─ża ust. ┬ž 3 Z├íkona o ochrane spotrebite─ża pri predaji na dia─żku. 
8.3. Kupuj├║ci m├í pr├ívo v r├ímci tejto lehoty po prevzat├ş tovar rozbali┼ą a odsk├║┼ía┼ą obdobn├Żm sp├┤sobom ako je obvyklé pri n├íkupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastnost├ş a funk─Źnosti tovaru.
8.4. Lehota na odst├║penie od zmluvy za─Ź├şna plyn├║┼ą v de┼ł, ke─Ć kupuj├║ci alebo n├şm ur─Źen├í tretia osoba s v├Żnimkou dopravcu prevezme v┼íetky ─Źasti objednaného tovaru.
8.5. Kupuj├║ci m├┤┼że odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy, predmetom ktorej je k├║pa tovaru aj pred za─Źat├şm plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy.
8.6. Odst├║penie od zmluvy mus├ş kupuj├║ci urobi┼ą p├şsomnou formou sp├┤sobom nevzbudzuj├║cim pochybnosti, ┼że do┼ílo k odst├║peniu od zmluvy, alebo v podobe z├ípisu na inom trvanlivom nosi─Źi alebo pomocou formul├íra, ktor├Ż V├ím po┼íleme na vy┼żiadanie. Lehota na odst├║penie od zmluvy sa pova┼żuje za zachovan├║, ak ozn├ímenie o odst├║pen├ş od zmluvy bolo odoslané pred├ívaj├║cemu najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł lehoty pod─ża ust. ┬ž 7 ods. 1 Z├íkona o ochrane spotrebite─ża pri predaji na dia─żku.
8.7. Odst├║penie od k├║pnej zmluvy pod─ża prech├ídzaj├║ceho bodu t├Żchto obchodn├Żch a reklama─Źn├Żch podmienok mus├ş obsahova┼ą inform├ície po┼żadované vo formul├íri odst├║penia od k├║pnej zmluvy, ktor├Ż tvor├ş pr├şlohu ─Ź. 1 t├Żchto obchodn├Żch a reklama─Źn├Żch podmienok, najm├Ą identifik├íciu kupuj├║ceho, ─Ź├şslo a d├ítum objedn├ívky, presn├║ ┼ípecifik├íciu tovaru, sp├┤sob, ak├Żm m├í pred├ívaj├║ci vr├íti┼ą u┼ż prijaté plnenie, najm├Ą ─Ź├şslo ├║─Źtu a/alebo po┼ítov├║ adresu kupuj├║ceho.
8.8. Ak kupuj├║ci odst├║pi od k├║pnej zmluvy, zru┼íuje sa od za─Źiatku aj ka┼żd├í doplnkov├í zmluva s├║visiaca s k├║pnou zmluvou, od ktorej kupuj├║ci odst├║pil. Od kupuj├║ceho nie je mo┼żné po┼żadova┼ą ┼żiadne n├íklady alebo iné platby v s├║vislosti so zru┼íen├şm doplnkovej zmluvy okrem ├║hrady n├íkladov a platieb uveden├Żch v ust. ┬ž 9 ods. 3, ust. ┬ž 10 ods. 3 a 5 Z├íkona o ochrane spotrebite─ża pri predaji na dia─żku a ceny za slu┼żbu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie slu┼żby a do┼ílo k ├║plnému poskytnutiu slu┼żby.
8.9. Kupuj├║ci je povinn├Ż bez zbyto─Źného odkladu, najnesk├┤r v┼íak v lehote do 14 dn├ş odo d┼ła odst├║penia od k├║pnej zmluvy zasla┼ą tovar sp├Ą┼ą na adresu prev├ídzkovate─ża, alebo ho odovzda┼ą pred├ívaj├║cemu alebo osobe poverenej pred├ívaj├║cim na prevzatie tovaru. To neplat├ş, ak pred├ívaj├║ci navrhol, ┼że si tovar vyzdvihne osobne, alebo prostredn├şctvom n├şm poverenej osoby. Lehota pod─ża prvej vety tohto bodu t├Żchto obchodn├Żch a reklama─Źn├Żch podmienok sa pova┼żuje za zachovan├║, ak bol tovar odovzdan├Ż na prepravu najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł lehoty.
8.10. Kupuj├║ci je povinn├Ż doru─Źi┼ą pred├ívaj├║cemu tovar kompletn├Ż vr├ítane kompletnej dokument├ície, nepo┼íkoden├Ż, pod─ża mo┼żnosti v origin├ílnom obale a nepou┼ż├şvan├Ż.
8.11. D├┤razne odpor├║─Źame tovar poisti┼ą. Z├ísielky na dobierku pred├ívaj├║ci nepreber├í. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż bez zbyto─Źného odkladu, najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła doru─Źenia ozn├ímenia o odst├║pen├ş od zmluvy vr├íti┼ą kupuj├║cemu v┼íetky platby, ktoré od neho prijal na z├íklade k├║pnej zmluvy alebo v s├║vislosti s ┼łou vr├ítane n├íkladov na dopravu, dodanie a po┼ítovné a in├Żch n├íkladov a poplatkov. Pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż vr├íti┼ą kupuj├║cemu platby pod─ża tohto bodu t├Żchto obchodn├Żch a reklama─Źn├Żch podmienok pred t├Żm, ako mu je doru─Źen├Ż tovar, alebo k├Żm kupuj├║ci nepreuk├í┼że zaslanie tovaru sp├Ą┼ą pred├ívaj├║cemu, iba┼że pred├ívaj├║ci navrhne, ┼że si tovar vyzdvihne osobne, alebo prostredn├şctvom n├şm poverenej osoby.
8.12. Kupuj├║ci zn├í┼ía n├íklady na vr├ítenie tovaru pred├ívaj├║cemu alebo osobe poverenej pred├ívaj├║cim na prevzatie tovaru. To neplat├ş, ak pred├ívaj├║ci s├║hlasil, ┼że ich bude zn├í┼ía┼ą s├ím alebo ak si nesplnil povinnos┼ą pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. i) Z├íkona o ochrane spotrebite─ża pri predaji na dia─żku.
8.13. Kupuj├║ci zodpoved├í len za zn├ş┼żenie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v d├┤sledku takého zaobch├ídzania s tovarom, ktoré je nad r├ímec zaobch├ídzania potrebného na zistenie vlastnost├ş a funk─Źnosti tovaru. Spotrebite─ż nezodpoved├í za zn├ş┼żenie hodnoty tovaru, ak si pred├ívaj├║ci nesplnil informa─Źn├║ povinnos┼ą o pr├íve spotrebite─ża odst├║pi┼ą od zmluvy pod─ża ┬ž 3 ods. 1 p├şsm. h) Z├íkona o ochrane spotrebite─ża pri predaji na dia─żku.
8.14. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż vr├íti┼ą kupuj├║cemu k├║pnu cenu za tovar rovnak├Żm sp├┤sobom, ak├Ż pou┼żil kupuj├║ci pri svojej platbe, pokia─ż sa s kupuj├║cim nedohodne na inom sp├┤sobe vr├ítenia platieb bez toho, aby kupuj├║cemu v tejto s├║vislosti boli ├║─Źtované ─Ćal┼íie poplatky.
8.15. V pr├şpade, ┼że kupuj├║ci odst├║pi od zmluvy a doru─Ź├ş pred├ívaj├║cemu tovar, ktor├Ż je pou┼ż├şvan├Ż, po┼íkoden├Ż, alebo ne├║pln├Ż, zav├Ązuje sa kupuj├║ci uhradi┼ą pred├ívaj├║cemu:

 • a) hodnotu, o ktor├║ sa zn├ş┼żila hodnota tovaru v zmysle ust. ┬ž 457 Ob─Źianskeho z├íkonn├şka v skuto─Źnej v├Ż┼íke
 • b) n├íklady, ktoré vznikli pred├ívaj├║cemu v s├║vislosti s opravou tovaru a jeho uveden├şm do p├┤vodného stavu kalkulované pod─ża cenn├şka pre poz├íru─Źn├Ż servis tovaru.
Kupuj├║ci je povinn├Ż v zmysle tohto bodu reklama─Źn├Żch a obchodn├Żch podmienok pred├ívaj├║cemu uhradi┼ą pred├ívaj├║cemu n├íhrady najviac vo v├Ż┼íke rozdielu medzi k├║pnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v ─Źase odst├║penia od k├║pnej zmluvy.
8.16. V s├║lade s ust. ┬ž 7 ods. 6 Z├íkona o ochrane spotrebite─ża pri predaji na dia─żku kupuj├║ci nem├┤┼że odst├║pi┼ą od zmluvy, ktorej predmetom s├║: - predaj tovaru zhotoveného pod─ża osobitn├Żch po┼żiadaviek spotrebite─ża (v├Żber konkrétnej po┼ąahovej l├ítky, rozmerov, morenia dreva a pod.), tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru ur─Źeného osobitne pre jedného spotrebite─ża,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktor├Ż nie je vhodné vr├íti┼ą z d├┤vodu ochrany zdravia alebo z hygienick├Żch d├┤vodov a ktorého ochrann├Ż obal bol po dodan├ş poru┼íen├Ż,
- predaj zvukov├Żch z├íznamov, obrazov├Żch z├íznamov, zvukovoobrazov├Żch z├íznamov, kn├şh alebo po─Ź├şta─Źového softvéru pred├ívan├Żch v ochrannom obale, ak spotrebite─ż tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosi─Źi, ak sa jeho poskytovanie za─Źalo s v├Żslovn├Żm s├║hlasom spotrebite─ża a spotrebite─ż vyhl├ísil, ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm tohto s├║hlasu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy,
- predaj tovaru, ktor├Ż bol v ─Źase po uzavret├ş zmluvy a prevzat├ş tovaru od pred├ívaj├║ceho kupuj├║cemu zmontovan├Ż, zlo┼żen├Ż alebo pou┼żit├Ż tak├Żm sp├┤sobom, ┼że jeho op├Ątovné uvedenie do p├┤vodného stavu pred├ívaj├║cim nie je mo┼żné bez vynalo┼żenia zv├Ż┼íeného ├║silia a zv├Ż┼íen├Żch n├íkladov.
8.17. Ustanovenia ─Źl. 10 t├Żchto obchodn├Żch a reklama─Źn├Żch podmienok v├Żslovne neplatia pre subjekty nesp─║┼łaj├║ce defin├şciu spotrebite─ża uveden├║ v ust. ┬ž 2 p├şsm. a) Z├íkona
/reklamacie-a-vratenie-tovaru-s-39.html