Súhlas na spracovanie údajov pre Newsletter

Obsah vyhlásenia:

Súhlasím so spracovaním a používaním mojich osobných údajov spoločnosťou Monika Karolina Grata so sídlom nám. Sv. Michala 503/17, Vrbno pod Pradědem 793 26, za účelom odberu newsletteru na základe čl. 6 ods. 1a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 až do chvíle odvolania tohto súhlasu. Som si vedomý/-á toho, že môj súhlas môžem kedykoľvek zrušiť, čo povedie k vymazaniu mojich údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonné spracovanie, ktoré sa uskutočnilo na základe môjho súhlasu pred jeho odvolaním.


Potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve na prístup k mojim osobným údajom, a že mám právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenesenie, nahlásenie námietok, právo odvolať súhlas kedykoľvek bez vplyvu na zákonné spracovanie, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.


Informujeme, že Administrátorom zhromaždených osobných údajov je Monika Karolina Grata so sídlom nám. Sv. Michala 503/17, Vrbno pod Pradědem 793 26, kde sa zhromažďujú a zabezpečujú údaje. V prípade otázok na tému osobných údajov, ktoré spracúvame, nás môžete nás kontaktovať písomne na adrese: [email protected], alebo telefonicky na čísle: +421 233 418 621.
/suhlas-na-spracovanie-udajov-pre-newsletter-s-50.html